Daha iyi bir uyku deneyimi yaşamak ister misiniz?
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, mağazamızda size en doğru yatağı belirlemek için sizi ağırlayalım.
TEBRİKLER
Tempur Original 19 Yatak indiriminin yanında kullanabileceğiniz
Tempur yastıklarında geçerli %35 İndirim kazandınız
İNDİRİM KODU : TEMPUR019
İndirim kodunuzla birlikte sizi mağazalarımıza bekliyoruz.
Tempur Original 19 Yatak alındığında indirim geçerlidir ve farklı kampanyalarla birleştirilemez.

Site Üyeliğine İlişkin Aydınlatma Metni

Site Üyeliğine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair sizlere bilgilendirme yapmak amacıyla bu aydınlatma metni, 0478002005500180 MERSİS numaralı İnci Mobilya Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

 

Veri sorumlusu tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz, yine aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:
 

Kişisel Veri Kategorisi
Veri İşleme Amacı
Kimlik ve İletişim

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

Mal / hizmet satış̧ sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Talep / şikayetlerin takibi

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri İşlem

Mal / hizmet satış̧ süreçlerinin yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Talep / şikayetlerin takibi

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Lokasyon

Mal / hizmet satış̧ süreçlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Talep / şikayetlerin takibi

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği

Mal / hizmet satış̧ süreçlerinin yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi


Kişisel verileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve dışarıdan alınan hizmetlere yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler, iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış̧ sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla da tedarikçiler ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmelerine dair hukuki sebepler bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi (6698 sayılı Kanun m. 5/2/c), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi (6698 sayılı Kanun m. 5/2/ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıdır (6698 sayılı Kanun m. 5/2/e).

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusuna fiziki ya da dijital ortamda sunduğunuz bilgi ve belgeler vasıtasıyla tamamen ya da kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki adreslere başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır:

 

Adres: Kazım Karabekir Mah. Bekir Saydam Cad. No:80, Pancar, Torbalı, İzmir
KEP Adresi: incimobilya@hs03.kep.tr
E-posta Adresi: kvkk@yatsan.com

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için https://yatsan.com  adresinde bulunan Yatsan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz.