Daha iyi bir uyku deneyimi yaşamak ister misiniz?
İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşın, mağazamızda size en doğru yatağı belirlemek için sizi ağırlayalım.
TEBRİKLER
Tempur Original 19 Yatak indiriminin yanında kullanabileceğiniz
Tempur yastıklarında geçerli %35 İndirim kazandınız
İNDİRİM KODU : TEMPUR019
İndirim kodunuzla birlikte sizi mağazalarımıza bekliyoruz.
Tempur Original 19 Yatak alındığında indirim geçerlidir ve farklı kampanyalarla birleştirilemez.

Yatsan Son Kullanıcı Sözleşmesi | Yatsan

 

MADDE 1– TARAFLAR
İşbu Sözleşme “Yeşillik Cad. No:250/4 Karabağlar-İZMİR” adresinde mukim “İnci Mobilya Malzemeleri Ticaret ve Sanayi AŞ ” (bundan böyle “İNCİ” olarak anılacaktır) ile İNCİ mobil uygulamalarından işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR
2.1. Uygulama: “sleep design studio” isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan Arttırılmış Gerçeklik mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.).
2.2. Kullanıcı: Uygulamadan ve Uygulamaya bağlı olarak İNCİ tarafından sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.
2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcı’nın hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcı’nın bilgisinde olan bilgileri ifade eder. 
2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.
2.5. Mesaj: İNCİ’nin, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcılar’ın İNCİ tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.
2.6. Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası: Kullanıcı’nın yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir. (Bundan böyle kısaca "Portal" olarak anılacaktır.) 
2.7. İnternet Sitesi:  www.yatsan.com,  www.sleepdesignstudio.com,   www.uykucu.com  ve İNCİ’ye ait olan websitelerini ifade eder.
2.8. Uygulama izinleri: Uygulama kullanımında bazı fonksiyonlar için izinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemin arttırılmış gerçeklik özelliğini kullanırken cihaz kamerasını çalıştırmaya ihtiyaç duyması sebebiyle, kamera ve konum servisine izin verilmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde çizilen 3D projelerin ekran görüntülerinin cihaza kaydedilmesi için kayıt yeri servisine, uygulama açıkken telefonun çalması durumunda uygulamanın kapanmaması için de telefon izinlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM
3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’ya yönelik olarak Uygulama’da mevcut olan ve ileride İNCİ tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 
3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İNCİ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI
4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcı’nın” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler İNCİ’nin sorumluğunda değildir. 
4.2. İNCİ, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir.
4.3. Uygulama, aktif mobil cihaz kamerası kullanarak işlem yaptığı ve gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki ölçek ilişkisini kamera kalibrasyonuna göre hesapladığı için mobil cihazınızda bulunan kamera lensi farklılıklarından dolayı sahnede hesaplanan ürün ölçüsü ve pozisyonunda sapmalar olabilir. Bu durumda gerçek ürün ölçüsüyle tasarım arasında farklılıklar olabilir.
4.4. Uygulama cihaz kamerasının gerçek ortamdaki basılı işareti tanıması mantığıyla çalıştığı için, cihaz kamera çözünürlüğünün düşük olması, kamera donanımında bir problem olması ya da kamera lenslerinin çok kirli olması mobil uygulama tarafından işaretin analiz edilmesini zorlaştıracaktır ya da engelleyecektir. Bu durumda aktif kamera çalışırken işaret üzerindeki üründe titremeler olabilir ve Kullanıcı deneyimini etkileyebilir.
4.5. Kullanılan işaretin hasar görmemiş, bükülmemiş ya da katlanmamış olması gerekmektedir. Bu durumda sistem tarafından işaret tanınamayabilir ve bu da 3 boyutlu ürün deneyimine engel olur.
4.6. Mobil cihazınızın işlemci gücü yeterli olmadığı ya da önbellek - ram problemleri yaşandığı durumlarda işlemciye zarar vermemek için uygulama kendini otomatik olarak durdurabilir ya da kapatabilir.
4.7. Uygulamanın çalışması için gerekli min. donanım özellikleri Sözleşme’de belirtilmiştir. Bu özelliklere sahip olmayan mobil cihazlarda uygulama düzgün çalışmayacak ve Kullanıcı deneyimine engel olacaktır.
4.8. Ekran çözünürlük orantısının fazla olmasından dolayı 3 boyutlu ürün modellerinin ölçüleri ekranda olması gerekenden daha geniş durabilir. En iyi çözünürlük orantısı 2048 px X 1536 px tir.
4.9. boyutlu ürün modellerinde kullanılan dokular ve renkler, ekran renk kalibrasyonundan dolayı her cihazda farklı görüntülenecektir. Ekranlarda oluşacak ton farklılıklarında dolayı gerçek ürün renk tonu yakalanamayabilir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri: 
a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, İnternet Sitesi’nde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. 
b) Kullanıcı, İNCİ’nin yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılar’a ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
c) Kullanıcı, İNCİ’nin işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple İNCİ ‘den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. 
d) Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. İNCİ, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde İNCİ ‘ye derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 
e) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder, İNCİ, Kullanıcı tarafından İNCİ ‘ye iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
f) Kullanıcı, kendine ait Portal’dan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, İNCİ’ye verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı İNCİ’nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
g) İNCİ ‘nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile İNCİ ‘nin Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.  
h) Kullanıcı işbu uygulamanın İNCİ ‘ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, İNCİ ‘nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
ı) Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı İNCİ‘nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. İNCİ üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.  
j) Kullanıcı ve İNCİ’nin birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz. 
k) Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak İNCİ’ye bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin İNCİ tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, İNCİ’nin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda İNCİ‘nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın İNCİ tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle İNCİ işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. 
l) Kullanıcı İNCİ’nin kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
m) Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun İNCİ tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcı’nın sözleşmesi derhal feshedilir.

5.2. İNCİ’nin Hak ve Yükümlülükleri:
a) İNCİ, Uygulama’da sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İNCİ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. İNCİ tarafından Kullanıcı’dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan İNCİ sorumlu olmayacak ve Kullanıcı’nın Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde İNCİ ‘nin kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. İNCİ, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İNCİ ‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) İNCİ Uygulama'da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 
d) İNCİ, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, İNCİ tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılar’a duyurulur. 
e) İNCİ, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. İNCİ özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, İNCİ ‘den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
f) İNCİ gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 6– HİZMETLER
6.1. İNCİ, Uygulama aracılığıyla Kullanıcılar’a Arttırılmış Gerçeklik, Tablet Dekor ve Akıllı Katalog hizmetlerini sunacaktır. İNCİ, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6.2. Uygulama, aktif mobil cihaz kamerası kullanarak işlem yaptığı ve gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki ölçek ilişkisini kamera kalibrasyonuna göre hesapladığı için mobil cihazınızda bulunan kamera lensi farklılıklarından dolayı sahnede hesaplanan ürün ölçüsü ve pozisyonunda sapmalar olabilir. Bu durumda gerçek ürün ölçüsüyle tasarım arasında farklılıklar olabilir.
6.3. Uygulama cihaz kamerasının gerçek ortamdaki basılı işareti tanıması mantığıyla çalıştığı için, cihaz kamera çözünürlüğünün düşük olması, kamera donanımında bir problem olması ya da kamera lenslerinin çok kirli olması mobil uygulama tarafından işaretin analiz edilmesini zorlaştıracaktır yada engelleyecektir. Bu durumda aktif kamera çalışırken işaret üzerindeki üründe titremeler olabilir ve kullanıcı deneyimini etkileyebilir.
6.4. Kullanılan işaretin hasar görmemiş, bükülmemiş yada katlanmamış olması gerekmektedir. Bu durumda sistem tarafından işaret tanınmayabilir ve 3d ürün deneyimine engel olur.
6.5. Mobil cihazınızın işlemci gücü yeterli olmadığı ya da önbellek - ram problemleri yaşandığı durumlarda işlemciye zarar vermemek için uygulama kendini otomatik olarak durdurabilir ya da kapatabilir.
6.6. Uygulamanın çalışması için gerekli min. donanım özellikleri Sözleşme’de belirtilmiştir. Bu özelliklere sahip olmayan mobil cihazlarda uygulama düzgün çalışmayacak ve kullanıcı deneyimine engel olacaktır.
6.7. Ekran çözünürlük orantısının fazla olmasından dolayı 3D ürün modellerinin ölçüleri ekranda olması gerekenden daha geniş durabilir. En iyi çözünürlük orantısı 2048 px X 1536 px tir.
6.8. 3D ürün modellerinde kullanılan dokular ve renkler, ekran renk kalibrasyonundan dolayı her cihazda farklı görüntülenecektir. Ekranlarda oluşacak ton farklılıklarında dolayı gerçek ürün renk tonu yakalanamayabilir.

MADDE 7– GİZLİLİK 
İNCİ, Kullanıcılar’la ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında kullanabilir. İNCİ, Kullanıcılar’a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. 

MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Uygulama'nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, İNCİ markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları İNCİ ‘ye aittir ve/veya İNCİ tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan İNCİ ‘ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler İNCİ’nin uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İNCİ ‘den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
İNCİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER
11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, İNCİ ‘nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla İNCİ ‘nin makul kontrolü haricinde gelişen ve İNCİ ‘nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 12– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda İNCİ ‘nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13– SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulama’ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ
14.1. Kullanıcılar’ın, İNCİ ‘ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
 14.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 
 
 MADDE 15–YÜRÜRLÜK
15.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
15.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
15.3. İşbu Sözleşme 15 (onbeş) maddeden oluşmakta olup, Kullanıcı’nın sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur.